Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is op 1 juli 2021 in werking getreden.
Voor álle rechtspersonen geldt o.a.:

  • bestuurstaak zo goed mogelijk en in het belang van de organisatie vervullen;
  • bij tegenstrijdig belang mag een bestuurder niet meebeslissen;
  • vastleggen wíe beslissingen mag nemen als álle bestuurders ontbreken;
  • beperking aantal stemmen van bestuurder stichting/vereniging/coöperatie.

De nieuwe regels gaan direct en automatisch gelden. U hoeft dus niet metéén naar de notaris voor een statutenwijziging, maar zodra een statutenwijziging plaatsvindt, moeten deze regelingen wél worden opgenomen. Intussen is het raadzaam om e.e.a. vast met elkaar af te spreken en op te nemen in een besluit of (huishoudelijk) reglement.

Wij informeren en adviseren graag verder.

© 2024 Notariskantoor Cabenda | Alle rechten voorbehouden.